Քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկում

Մայիսի 25-ին Գորիսի մամուլի ակումբի գրասենյակում տեղի է ունեցել հանդիպում Սյունիքի մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։

Հանդիպման սկզբում ԳՄԱ-ի թիմը ներկայացրեց «Տեղական ինքնակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագիրը, նախատեսվող աշխատանքների շրջանակն ու առաջիկա անելիքները, այնուհետև ներկաները խոսեցին իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերից։

 Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև քաղհասարկության գործունեության համար առաջացած մարտահրավերները, կարիքները, ինչպես նաև համատեղ աշխատելու հնարավորություններն ու ռեսուրսները։

***
Սույն հանդիպումը իրականացվել է «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի (ԳՄԱ) կողﬕց՝ Եվրասիա համագործակցություն հիﬓադրաﬕ (ԵՀՀ) հետ համատեղ, Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ﬕջոցով: Նյութի բովանդակությունը ﬕﬕայն «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: