Ռազմավարական նպատակները

Մենք առավել ակտիվ ենք այնպիսի նախաձեռնություններում, որոնք վերաբերում են երիտասարդների՝ համայնքային կյանքում ներգրավմանը, համայնքի զարգացմանը,  ՏԻՄ-երում մասնակցայնության, հրապարակայնության, թափանցիկության ապահովման, շահերի բախման կանխարգելման, հրապարակայնության, թափանցիկության, մասնակցային կառավարման ապահովմանը։

Մեր ռազմավարական նպատակներն են

 • Բարձրացնել հանրության իրազեկությունը  հանրային խնդիրների,   իրավունքների խախտման դեպքերի, խոցելի խմբերի իրավունքների վերաբերյալ
 • Իրավունքների և շահերի պաշտպանության միջոցով աջակցել խոցելի խմբերի խնդիրների լուծմանը
 • Բարձրացնել հանրային վերահսկողությունը և թափանցիկությունը տեղական և համապետական մակարդակներում 
 • Բարելավել մեդիագրագիտության, քննադատական մտածողության մակարդակը Սյունիքի մարզում
 • Նպաստել Սյունիքի մարզում ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացմանը ՇՊ, ՄԻՊ և ԶԼՄ ների համագործակցության
 • Ապահովել կազմակերպության անվտանգությունն ու գործունեությունը  ճգնաժամային իրավիճակներումոլորտներում
 • Ապահովել արագ արձագանքման մեխանիզմները  ճգնաժամային իրավիճակներում

Մեր առաջնահերթություններն են

 • Համայնքային զարգացում
 • Մարդու իրավունքների  պաշտպանություն
 • Տեղական ժողովրդավարություն
 • Մեդիա
 • Կոռուպցիայի դեմ պայքար
 • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
 • Երիտասարդություն