Կրթությունը՝ Գորիս համայնքի զարգացման գործընթացներում

Ջերմուկում կայացել է «Կրթության դերը՝ Գորիս համայնքի զարգացման գործում» եռօրյա աշխատաժողով, որտեղ Գորիս համայնքի մարդկային ռեսուրսների զարգացման պլանի համատեքստում քննարկվել է տարբեր ոլորտներում կրթության կազմակերպման ձևաչափերին,  ուղղություններին, առաջնահերթություններին վերաբերող հարցեր։

Համայնքի տարբեր կառույցների՝ համայնքային իշխանության, բիզնեսի, կրթության, քաղհասարակության ներկայացուցիչների և փորձագետների մասնակցությամբ ակտիվ քննարկում է ծավալվել համայնքում առկա իրավիճակի, խնդիրների, դրանց լուծման գործում եղած ռեսուրսները զարգացնելու հնարավորությունների մասին։

Փորձագետների կողմից ներկայացվել է տարբեր ձևաչափեր, որոնց ներդրման միջոցով հնարավոր է, օգտագործելով տեղական ռեսուրսները, նաև ներդնել առաջավոր փորձ և տարբեր մեթոդոլոգիաներ, որոնք առավել արդյունավետ են։ Դիտարկվել են նաև ռիսկերը, համագործակցության շրջանակները, ինչպես նաև համայնքային կյանքի տարբեր դերակատարների ներգրավվածությունը և հետաքրքրվածությունը։

Հատկապես կարևորվել է շարունակական կրթության ապահովման հարցը տարբեր ոլորտների զարգացման գործում։ Մասնակիցները չորս ենթախմբում քննարկել և կոնկրետ առաջարկություններ են մշակել տնտեսական գործունեություն իրականացնողների համար մասնագիտական վերապատրաստումներ անցկացնելու, հաղորդակցության, կյանքի հմտությունների ուսուցման, համացանցային տեղեկատվական գրագիտության, համայնքային զարգացման գործում մասնակցայնության ապահովման, վերապատրաստողների ծրագրերի մշակման ուղղությունններով։ Հատկապես շեշտադրվել է նշված գործընթացներում փորձագիտական շրջանակների առաջարկությունների  կարևորությունը։

Նախատեսվում է, որ աշխատաժողովի արդյունքների ամփոփման հիման վրա կմշակվեն կոնկրետ առաջարկություններ՝ Գորիս համայնքի մարդկային ռեսուրսների զարգացման համար։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ, այդ նպատակով ծրագրի շրջանակներում արդեն կազմակերպվել են մի շարք ուսուցումներ, որոնք վերաբերել են համայնքում զբոսաշրջության զարգացմանը, հաղորդակցության հմտություններին, աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություններին, ապօրինի շինարարությունների օրինականացմանը, համայնքի ռազմավարական պլանավորմանը, ֆոնդահայթայթմանը և այլ թեմաների։

***

Սույն միջոցառումը կազմակերպվում է «Տեղական ինքնակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագրի շրջանակում «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի (ԳՄԱ) կողﬕց՝ Եվրասիա համագործակցություն հիﬓադրաﬕ (ԵՀՀ) հետ համատեղ, Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ﬕջոցով: Նյութի բովանդակությունը ﬕﬕայն «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները։