Փորձագիտական ծառայությունների մատուցման հնարավորություն

USAID Goris Press Club EPF Logos

«Տեղական Ինքնակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագրի շրջանակում Գորիսի մամուլի ակումբ ՀԿ-ն հրավիրում է փորձագետ(ներ)ին կամ փորձագիտական կազմակերպություններին դիմել Գորիս համայնքի ակտիվների քարտեզագրման մեթոդաբանության մշակման խորհրդատվական հնարավորությանը։

Ծառայության նկարագիրը

Գորիս խոշորացված համայնքի ռեսուրսների քարտեզագրման նպատակն է բացահայտել համայնքի տարբեր բնագավառների զարգացման գործում նշանակություն ունեցող ռեսուրսները և դրանց զարգացման կարիքները։ Դրանք կարող են ներառել (բայց չեն սահմանափակվում) հետևյալ կատեգորիաները. տնտեսական, բնապահպանական, գյուղատնտեսական, կրթական, մշակութային, սոցիալական և հանրային առողջության, երիտասարդական զարգացման, քաղհասարակության, և այլ։

Սույն փորձագիտական  ծառայության շրջանակում նախատեսվում է․

Ով և ինչպես կարող է դիմել

Սույն ծառայությունն իրականացնելու համար կարող են դիմել փորձագետներ, որոնք ունեն հետազոտություններ իրականացնելու, տվյալների հավաքագրման, երիտասարդական կամ համայնքային միջոցառումներ պլանավորելու, ուսուցողական ծրագրերի մեթոդաբանություն մշակելու և իրականացնելու, համայնքային և մասնակցային ծրագրեր իրականացնելու, և/կամ նմանատիպ այլ փորձառություն։

Հետաքրքրված փորձագետները կամ փորձագիտական կազմակերպությունները կարող են մինչև 2023 թ. սեպտեմբերի 9-ը, հայտն ուղարկել [email protected] էլ․ հասցեով, թեմայում նշելով «Քարտեզագրում, փորձագետի անուն, ազգանուն (կամ կազմակերպության անվանումը)

Հայտը պիտի ներառի հետևյալ փաստաթղթերը.

Ծառայության մատուցման նախնական առաջարկը (ոչ ավել քան 3 էջ), հետևյալ բովանդակությամբ.

Դիմորդները կընտրվեն մրցութային կարգով՝ ըստ ներկայացված փաստաթղթերի։

Հարցերի դեպքում կարող եք  դիմել ծրագրի ղեկավար Անահիտ Բաղդասարյանին +37498 990731 հեռախոսահամարով կամ գրել [email protected] էլ․ հասցեով։

***

 «Տեղական ինքանակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագրի նպատակն է՝ հզորացնել Գորիս խոշորացված համայնքը՝ տարբեր դերակատարների կարողությունների զարգացման միջոցով, որը կհանգեցնի համայնքի զարգացմանն ու կբարձրացնի բնակիչների ներգրավվածությունն ու վերահսկողությունը որոշումների կայացման գործընթացներում։

Ծրագիրն իրականացվում է «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի (ԳՄԱ) կողﬕց՝ Եվրասիա համագործակցություն հիﬓադրաﬕ (ԵՀՀ) հետ, Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ﬕջոցով: Նյութի բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ն և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները։