Երիտասարդական խմբերի ձևավորման տեղեկատվական հանդիպում

Մայիսի 23-ին «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Տեղական ինքնակառավարում՝ հանուն Գորիս համայնքի զարգացման» ծրագրի շրջանակում հայտարարված երիտասարդական խմբերի ձևավորման տեղեկատվական հանդիպում, որի ընթացքում ներկայացվեց խմբի գործունեության նպատակների, խնդիրների, ինչպես նաև հետագա համագործակցության հնարավորությունների մասին։

Երիտասարդները նշեցին նաև իրենց բնակավայրերում առավել հրատապ խնդիրները, առաջարկելով դրանց լուծման հնարավոր մեխանիզմներ։ Երիտասարդական խմբում ընդգրկվելու վերջնաժամկետը մայիսի 30-ն է։

***

Ծրագիրն իրականացվում է «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ի (ԳՄԱ) կողﬕց՝ Եվրասիա համագործակցություն հիﬓադրաﬕ (ԵՀՀ) հետ, Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ﬕջոցով: Նյութի բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Գորիսի մամուլի ակումբ» ՀԿ-ն և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները։